EIU qua các điểm nhấn

 

Tin tức - Sự kiện

...

Thông báo tuyển sinh 2019

Thông báo tuyển sinh 2019 của Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

Xem chi tiết

...

Đề án tuyển sinh năm 2019

Đề án tuyển sinh năm 2019 của Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

Xem chi tiết

...

Thông báo tuyển sinh 2018

Thông báo tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2018 | Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) thông báo thông tin tuyển sinh...

Xem chi tiết

...

Đề án tuyển sinh năm 2018

Đề án tuyển sinh năm 2018 của Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

Xem chi tiết