EIU qua các điểm nhấn

 

Tin tức - Sự kiện

...

Danh sách thí sinh trúng tuyển phương thức xét tuyển học bạ...

Đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách đến Trường ĐH Quốc tế Miền Đông làm thủ tục nhập học kể từ ngày 11/10/2019

Xem chi tiết

...

Danh sách thí sinh trúng tuyển phương thức xét tuyển học bạ...

Đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách đến Trường ĐH Quốc tế Miền Đông làm thủ tục nhập học kể từ ngày 08/10/2019

Xem chi tiết

...

Danh sách thí sinh trúng tuyển phương thức xét tuyển học bạ...

Đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách đến Trường ĐH Quốc tế Miền Đông làm thủ tục nhập học kể từ ngày 08/10/2019

Xem chi tiết

...

Danh sách thí sinh trúng tuyển phương thức xét tuyển học bạ...

Đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách đến Trường ĐH Quốc tế Miền Đông làm thủ tục nhập học kể từ ngày 01/10/2019

Xem chi tiết