2019.08.09

Thông báo v/v điểm trúng tuyển đợt 1 hệ Đại học chính quy sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Hội đồng tuyển sinh Khóa 9 Trường Đại học Quốc tế Miền Đông thông báo về điểm trúng tuyển đợt 1 hệ Đại học chính quy sử dụng kết quả kỳ thi THPTQG năm 2019 cụ thể như sau:

2019.07.20

Thông báo v/v điểm xét tuyển đợt 1 hệ Đại học chính quy sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Hội đồng tuyển sinh Khóa 9 Trường Đại học Quốc tế Miền Đông thông báo về điểm xét tuyển đợt 1 hệ Đại học chính quy vào Trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 cụ thể như sau:

2019.03.14

Đề án tuyển sinh năm 2019

Đề án tuyển sinh năm 2019 của Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

2019.03.14

Thông báo tuyển sinh 2019

Thông báo tuyển sinh 2019 của Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

2018.03.19

Đề án tuyển sinh năm 2018

Đề án tuyển sinh năm 2018 của Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

2018.04.03

Thông báo tuyển sinh 2018

Thông báo tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2018 | Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) thông báo thông tin tuyển sinh năm 2018 như sau: