2019.10.14

Danh sách thí sinh trúng tuyển phương thức xét tuyển học bạ hệ đại học chính quy năm 2019 (đợt 11)

Đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách đến Trường ĐH Quốc tế Miền Đông làm thủ tục nhập học kể từ ngày 11/10/2019

2019.10.09

Danh sách thí sinh trúng tuyển phương thức xét tuyển học bạ hệ đại học chính quy năm 2019 (đợt 10)

Đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách đến Trường ĐH Quốc tế Miền Đông làm thủ tục nhập học kể từ ngày 08/10/2019

2019.10.09

Danh sách thí sinh trúng tuyển phương thức xét tuyển học bạ hệ đại học chính quy năm 2019 (đợt 9)

Đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách đến Trường ĐH Quốc tế Miền Đông làm thủ tục nhập học kể từ ngày 08/10/2019

2019.08.23

Danh sách thí sinh trúng tuyển phương thức xét tuyển học bạ hệ đại học chính quy năm 2019 (đợt 4)

Đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách đến Trường ĐH Quốc tế Miền Đông làm thủ tục nhập học kể từ ngày 24/8/2019

2019.08.23

Thông báo v/v thời gian xét tuyển các đợt bổ sung hệ Đại học chính quy sử dụng kết quả học tập lớp 12 trong học bạ bậc THPT

Hội đồng tuyển sinh Khóa 9 Trường Đại học Quốc tế Miền Đông thông báo về thời gian xét tuyển các đợt bổ sung hệ Đại học chính quy sử dụng kết quả học tập lớp 12 trong học bạ bậc THPT cụ thể như sau:

2019.08.15

Danh sách thí sinh trúng tuyển phương thức xét tuyển học bạ hệ đại học chính quy năm 2019 (đợt 3)

Đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách đến Trường ĐH Quốc tế Miền Đông làm thủ tục nhập học kể từ ngày 16/8/2019

2019.08.09

Danh sách thí sinh trúng tuyển phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 hệ đại học chính quy (đợt 1)

Đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách dưới đây đến Trường ĐHQTMĐ nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT QG 2019 và làm thủ tục nhập học kể từ ngày 10/08/2019

2019.08.07

Danh sách thí sinh trúng tuyển phương thức xét tuyển học bạ hệ đại học chính quy năm 2019 (đợt 2)

Đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách đến Trường ĐH Quốc tế Miền Đông làm thủ tục nhập học kể từ ngày 08/8/2019