2019.09.05

Thông báo v/v điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1 hệ Đại học chính quy sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Hội đồng tuyển sinh Khóa 9 Trường Đại học Quốc tế Miền Đông thông báo về điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1 hệ Đại học chính quy sử dụng kết quả kỳ thi THPTQG năm 2019 cụ thể như sau:

2019.08.21

Thông báo v/v điểm xét tuyển bổ sung (đợt 1) hệ Đại học chính quy sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Hội đồng tuyển sinh Khóa 9 Trường Đại học Quốc tế Miền Đông thông báo về điểm xét tuyển bổ sung (đợt 1) hệ Đại học chính quy sử dụng kết quả kỳ thi THPTQG năm 2019 cụ thể như sau:

2019.08.09

Thông báo v/v điểm trúng tuyển đợt 1 hệ Đại học chính quy sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Hội đồng tuyển sinh Khóa 9 Trường Đại học Quốc tế Miền Đông thông báo về điểm trúng tuyển đợt 1 hệ Đại học chính quy sử dụng kết quả kỳ thi THPTQG năm 2019 cụ thể như sau: