2020.10.23

Thông báo v/v điểm trúng tuyển bổ sung (đợt 1) hệ Đại học chính quy sử dụng kết quả kỳ thi THPT năm 2020

Hội đồng tuyển sinh Khóa 10 Trường Đại học Quốc tế Miền Đông thông báo về điểm trúng tuyển bổ sung (đợt 1) hệ Đại học chính quy vào Trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT năm 2020 cụ thể như sau

2020.10.15

Thông báo v/v điểm xét tuyển bổ sung (đợt 1) hệ Đại học chính quy sử dụng kết quả kỳ thi THPT năm 2020

Hội đồng tuyển sinh Khóa 10 Trường Đại học Quốc tế Miền Đông thông báo về điểm xét tuyển bổ sung (đợt 1) hệ Đại học chính quy vào Trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT năm 2020 cụ thể như sau

2020.10.05

Thông báo v/v điểm trúng tuyển đợt 1 hệ Đại học chính quy sử dụng kết quả kỳ thi THPT năm 2020

Hội đồng tuyển sinh Khóa 10 Trường Đại học Quốc tế Miền Đông thông báo về điểm trúng tuyển đợt 1 hệ Đại học chính quy vào Trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT năm 2020 cụ thể như sau

2020.09.18

Thông báo v/v điểm xét tuyển đợt 1 hệ Đại học chính quy sử dụng kết quả kỳ thi THPT năm 2020

Hội đồng tuyển sinh Khóa 10 Trường Đại học Quốc tế Miền Đông thông báo về điểm xét tuyển đợt 1 hệ Đại học chính quy vào Trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT năm 2020 cụ thể như sau