2019.10.14

Danh sách thí sinh trúng tuyển phương thức xét tuyển học bạ hệ đại học chính quy năm 2019 (đợt 11)

Đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách đến Trường ĐH Quốc tế Miền Đông làm thủ tục nhập học kể từ ngày 11/10/2019

2019.10.09

Danh sách thí sinh trúng tuyển phương thức xét tuyển học bạ hệ đại học chính quy năm 2019 (đợt 10)

Đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách đến Trường ĐH Quốc tế Miền Đông làm thủ tục nhập học kể từ ngày 08/10/2019

2019.10.09

Danh sách thí sinh trúng tuyển phương thức xét tuyển học bạ hệ đại học chính quy năm 2019 (đợt 9)

Đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách đến Trường ĐH Quốc tế Miền Đông làm thủ tục nhập học kể từ ngày 08/10/2019

2019.09.11

Danh sách thí sinh trúng tuyển phương thức xét tuyển học bạ hệ đại học chính quy năm 2019 (đợt 6)

Đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách đến Trường ĐH Quốc tế Miền Đông làm thủ tục nhập học kể từ ngày 12/09/2019

2019.09.06

Danh sách thí sinh trúng tuyển phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 hệ đại học chính quy bổ sung (đợt 1)

Đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách dưới đây đến Trường ĐHQTMĐ làm thủ tục nhập học kể từ ngày 07/09/2019

2019.09.05

Thông báo v/v điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1 hệ Đại học chính quy sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Hội đồng tuyển sinh Khóa 9 Trường Đại học Quốc tế Miền Đông thông báo về điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1 hệ Đại học chính quy sử dụng kết quả kỳ thi THPTQG năm 2019 cụ thể như sau:

2019.08.30

Danh sách thí sinh trúng tuyển phương thức xét tuyển học bạ hệ đại học chính quy năm 2019 (đợt 5)

Đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách đến Trường ĐH Quốc tế Miền Đông làm thủ tục nhập học kể từ ngày 31/8/2019

2019.08.30

Danh sách thí sinh trúng tuyển đủ điều kiện nhận học bổng ưu đãi dành cho con, em của cán bộ, nhân viên thuộc hệ thống Becamex (Đợt 1)

Danh sách thí sinh trúng tuyển đủ điều kiện nhận học bổng ưu đãi dành cho con, em của cán bộ, nhân viên thuộc hệ thống Becamex (Đợt 1)