00:00 | 27/01/20222,989 Views


1. Đối tượng tuyển sinh:

a) Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

b) Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả học bạ THPT: thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy.

c) Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM năm 2022: thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tham gia kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM năm 2022.

2. Phạm vi tuyển sinh: 

Trường tuyển sinh trong phạm vi cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh:

Năm 2022, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông không tổ chức thi tuyển mà chỉ xét tuyển vào trình độ Đại học chính quy cho tất cả các ngành đào tạo. 

Trường thực hiện 3 phương thức xét tuyển như sau:

a) Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: 35% chỉ tiêu tuyển sinh.

b) Xét tuyển theo kết quả học tập trong học bạ bậc THPT: 50% chỉ tiêu tuyển sinh.

- Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 trong học bạ bậc THPT 

- Xét tuyển theo kết quả học tập 5 Học kỳ (Học kỳ 1&2 lớp 10, Học kỳ 1&2 lớp 11, Học kỳ 1 lớp 12) trong học bạ bậc THPT

c) Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM năm 2022: 15% chỉ tiêu tuyển sinh.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng ngành/nhóm ngành/khối tuyển sinh; theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo:

  

STT

Mã ngành

Ngành học

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp môn xét tuyển

Theo KQ thi THPT 2022

Theo KQ học bạ THPT

Theo KQ thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM

KQ HB lớp 12

KQ HB 5 Học kỳ

1

7340101

Quản trị kinh doanh

140

200

60

A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán, Lý, Anh)

B00 (Toán, Hóa, Sinh)

D01 (Toán, Văn, Anh)

2

7520201

Kỹ thuật điện

28

40

12

3

7520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

28

40

12

4

7520114

Kỹ thuật cơ điện tử

28

40

12

5

7480103

Kỹ thuật phần mềm

28

40

12

6

7480102

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

28

40

12

7

7720301

Điều dưỡng

70

100

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT:

a. Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: 

Ngành Điều dưỡng: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các ngành còn lại: Trường sẽ thông báo trên trang thông tin điện tử của Trường đúng theo thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

b. Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả học tập trong học bạ bậc THPT: 

* Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 trong học bạ bậc THPT:

Ngành Điều dưỡng: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các ngành còn lại: Thí sinh cần phải đạt đủ 3 (ba) điều kiện sau:

- Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn học trong tổ hợp dùng để xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên;

- Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 đạt từ 6,0 trở lên;

- Thí sinh có hạnh kiểm lớp 12 loại khá trở lên.

* Xét tuyển theo kết quả học tập 5 Học kỳ (Học kỳ 1&2 lớp 10, Học kỳ 1&2 lớp 11, Học kỳ 1 lớp 12) trong học bạ bậc THPT:

Ngành Điều dưỡng: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các ngành còn lại: Thí sinh cần phải đạt đủ 3 (ba) điều kiện sau:

- Tổng điểm trung bình 5 Học kỳ của các môn học thuộc tổ hợp dùng để xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên (*);

- Điểm trung bình chung 5 Học kỳ đạt từ 6,0 trở lên;

- Thí sinh có hạnh kiểm cả năm lớp 11 loại khá trở lên.

(*) Ví dụ cách tính điểm trung bình 5 Học kỳ của môn Toán:

Điểm trung bình 5 Học kỳ của môn Toán = (điểm trung bình môn toán HK1 lớp 10 + điểm trung bình môn toán HK2 lớp 10 + điểm trung bình môn toán HK1 lớp 11 + điểm trung bình môn toán HK2 lớp 11 + điểm trung bình môn toán HK1 lớp 12)/5

Tương tự cách tính cho các môn còn lại.

c. Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM năm 2022:

Trường sẽ thông báo trên trang thông tin điện tử của Trường.