00:00 | 11/03/201916,929 Views


Mã ngành
: 7340101

Hệ đào tạo: Đại học chính quy

Số tín chỉ tích lũy tối thiểu: 195

Học phí*: 40,000,000đ/năm  

*Học phí dự kiến cho 1 năm học Chương trình chuyên ngành (4 năm), chưa bao gồm học phí tiếng Anh trong năm đầu tiên (nếu có). Học phí không thay đổi trong toàn khóa học. 


Điểm nổi bật  

 • Chương trình đào tạo gồm 7 chuyên ngành chuyên sâu:Tài chính, Quản trị nhà hàng – khách sạn, Khởi nghiệp, Kế toán, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị chuỗi cung ứng, Marketing. Đây là các chuyên ngành được xã hội quan tâm, cơ hội việc làm cao.

 • Với phương pháp giảng dạy tích cực, lấy sinh viên làm trọng tâm , sinh viên có nhiều cơ hội để rèn luyện các kỹ năng thuyết trình, ra quyết định, lãnh đạo và tư duy phản biện.

 • Ngoài ra, sinh viên còn được tham dự nhiều buổi hội thảo với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các giáo sư đầu ngành, tham gia các chương trình kiến tập và thực tập với nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

Thời gian đào tạo
Chương trình học chuyên ngành là 4 năm.

Sinh viên nhập học chưa có chứng chỉ IELTS 6.0  sẽ phải học Chương trình Anh văn IELTS ở Trung tâm Ngoại ngữ trong năm đầu tiên để đạt IELTS 6.0 trước khi vào học chuyên ngành.

 

Yêu cầu về Anh ngữ

Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh (ngoại trừ các môn Chính trị, Giáo dục thể chất,Giáo dục quốc phòng được dạy bằng tiếng Việt theo quy định). Sinh viên cần đạt chuẩn IELTS 6.0 để được vào học chương trình chuyên ngành.

Trung tâm Ngoại ngữ EIU, với 100% giảng viên người nước ngoài, sẽ hỗ trợ sinh viên trong quá trình học Anh văn để đạt được yêu cầu trên.  

Chuẩn đầu ra
Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có khả năng:

 1. Tiếp cận các vấn đề có hệ thống và sử dụng các công cụ thích hợp để đưa ra những quyết định hiệu quả (problem solving and decision making)      
 2. Nhận biết các hệ quả dài hạn và những lợi ích giữa các doanh nghiệp và các bên liên quan khác nhau (long-term perspective)
 3. Nhận biết những tác động bên ngoài của xã hội và môi trường ảnh hưởng đến mô hình hoạt động kinh doanh và phát triển bền vững (business models and practices for sustainability)
 4. Sử dụng các khái niệm kinh doanh trong ứng dụng thực tế (theory to practice)
 5. Sử dụng kỹ năng giao tiếp nói và viết (oral communication and written communication)
 6. Hiểu về sự đa dạng và toàn cầu hóa (diversity and globalization)
 7. Hiểu, làm việc và cộng tác hiệu quả với các thành viên và lãnh đạo của nhóm/đội (team membership and leadership)
 8. a. Có phẩm chất chính trị, sức khỏe tốt, và trách nhiệm với xã hội; b. Nhận biết những giá trị, nguyên lý đạo đức và đưa ra quyết định đúng đắn (values and ethics)

 

Cơ hội nghề nghiệp  

Quá trình kiến tập và thực tập cho phép sinh viên lĩnh hội các kĩ năng chuyên môn, ứng dụng lý thuyết vào thực tế. Đây không chỉ là cơ hội để sinh viên tiếp cận với môi trường chuyên nghiệp ở doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, mà còn là cơ sở để các nhà tuyển dụng đánh giá và mời sinh viên hợp tác về sau.

Sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh được tạo điều kiện đi kiến tập và làm việc trong các công ty, tổ chức có mối quan hệ chặt chẽ với EIU như: Nike, HSBC, VNTT, Bosch, AEON Mall Bình Dương, Puratos Grand–Place… Ngoài ra, Trường còn tổ chức các chuyến kiến tập ở nước ngoài như Singapore.  

Cử nhân Quản trị kinh doanh có được nhiều lựa chọn làm việc trong hầu hết các lĩnh vực: 

 • Kinh doanh - tiếp thị
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Vận hành chuỗi cung ứng
 • Quản lý tài sản và kế toán
 • Quản lý nhà hàng, khách sạn
 • Quản trị nhân sự   

Với trình độ tiếng Anh đầu ra IELTS 6.0, các cử nhân có đủ năng lực làm việc cho các tập đoàn lớn trong và ngoài nước, khởi nghiệp, hoặc tiếp tục các chương trình sau đại học.  

Phòng Kết nối cộng đồng (OCE) sẽ hỗ trợ sinh viên trong chương trình kiến tập, thực tập, cũng như tìm kiếm các cơ hội nghề nghiệp phù hợp.