00:00 | 10/03/20195,867 Views

Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) mang đến cho các sinh viên cơ hội học tập trong môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế với chi phí hợp lý. 

Chương trình ngành Quản trị kinh doanh

Khoảng 3.637.000 VNĐ/tháng (40.000.000 VNĐ/năm/11 tháng)

Chương trình các ngành Kỹ thuật và Công nghệ thông tin

Khoảng 1.819.000 VNĐ/tháng (20.000.000 VNĐ/năm/11 tháng)

Chương trình ngành Điều dưỡng

Khoảng 1.364.000 VNĐ/tháng (15.000.000 VNĐ /năm/11 tháng)

Ghi chú: 

  • Học phí được đóng theo từng học kỳ (quarter). Một năm học ở EIU có 4 học kỳ gồm 3 Học kỳ chính (Học kỳ 1, 2, 3) và Học kỳ Hè. Mức học phí sinh viên phải đóng trong một học kỳ tùy thuộc vào số tín chỉ mà sinh viên đăng ký trong học kỳ đó.
  • Tổng học phí không thay đổi trong toàn khóa học.
  • Học phí trên chưa bao gồm học phí tiếng Anh (nếu có). Học phí tiếng Anh: tối đa 42.500.000 VNĐ/1.000 giờ.