00:00 | 11/03/20192,557 Views


Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) dành rất nhiều suất học bổng tuyển sinh có giá trị cho các bạn thí sinh có thành tích học tập nổi bật trúng tuyển vào EIU.
  

Học bổng toàn phần dành cho thí sinh đạt thành tích trong các cuộc thi quốc gia, quốc tế

Đối tượng nhận: 

Thí sinh trúng tuyển vào EIU kỳ tuyển sinh 2019 đạt thành tích sau:

 • Thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, và có môn thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế nằm trong các môn thuộc các tổ hợp xét tuyển của Trường.
 • Thí sinh đạt giải trong cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế, và có đề tài dự thi thuộc các lĩnh vực liên quan đến các ngành đào tạo của Trường.

Giá trị học bổng:

 • Học bổng bao gồm học bổng chuyên môn (HB1) và học bổng tiếng Anh (HB2). Giá trị học bổng HB1 là miễn phí - có điều kiện - cho toàn bộ học phí trong 5 năm học tại Trường. Những SV được cấp học bổng HB1, cũng được cấp học bổng HB2 miễn phí 42,5 triệu VNĐ, cho khoản học phí 1.000 giờ tiếng Anh với giảng viên bản ngữ tại Trường.
 • Học bổng toàn phần gồm HB1 cộng HB2, và được kéo dài - nhưng phải thỏa các điều kiện duy trì học bổng - đến hết khóa học dài 5 năm, tính từ khi nhập học.
 • Học bổng này sẽ được trao cho sinh viên dưới dạng voucher để sử dụng trong việc thanh toán học phí.

 

Các điều kiện duy trì học bổng:

 • Trong năm học 1 và năm học 2, SV phải học đủ số tín chỉ theo chương trình đào tạo của Trường quy định hằng năm và phải đạt điểm trung bình chung tích lũy trong năm học (GPA) tối thiểu 3.6/4; nếu năm học trước không đạt các điều kiện trên thì học bổng toàn phần bị dừng vào năm học tiếp theo ngay sau đó.
 • Sau 2 năm học tại Trường tính từ khi nhập học, SV phải thi đạt tối thiểu chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 6.0. Nếu không đạt yêu cầu này thì học bổng toàn phần bị dừng từ năm học thứ 3.
 • Kể từ năm học thứ 3, trong mỗi năm học nếu SV không học đủ số tín chỉ theo CTĐT của Trường quy định; hoặc không đạt GPA tối thiểu 3.6/4; hoặc không có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 6.0 thì học bổng toàn phần bị dừng từ năm học đó.
 • Nếu một SV đã bị dừng học bổng toàn phần, nhưng trong một năm học bất kỳ đạt GPA tối thiểu 3.6/4 và nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 6.0 thì đương nhiên được tái cấp học bổng toàn phần cho năm học kế tiếp sau đó.

Học bổng dành cho thí sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019, kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh, Thành phố

Đối tượng nhận: 

 • Thí sinh đạt giải 1, 2, 3 trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh, Thành phố, và có môn thi học sinh giỏi cấp Tỉnh, Thành phố nằm trong các môn thuộc các tổ hợp xét tuyển của Trường.
 • Thí sinh có tổng điểm 3 môn của kỳ thi THPT Quốc gia 2019 thuộc các tổ hợp xét tuyển của Trường từ 24 điểm trở lên (không tính các loại điểm ưu tiên).

Giá trị học bổng: 

 • 40 triệu VNĐ (áp dụng cho thí sinh xét tuyển vào Khoa QTKD); 20 triệu VNĐ (áp dụng cho thí sinh xét tuyển vào Khoa Kỹ thuật và Khoa Công nghệ thông tin); 15 triệu VNĐ (áp dụng cho thí sinh xét tuyển vào Khoa Điều dưỡng).
 • Học bổng này sẽ được trao cho sinh viên dưới dạng voucher để sử dụng trong việc thanh toán học phí bất cứ thời điểm nào trong quá trình học tại EIU. 
   
Học bổng dành cho thí sinh có thành tích học tập tốt lớp 12

Đối tượng nhận: 

 • Thí sinh từ các trường THPT trên toàn quốc, tốt nghiệp THPT 2019 có điểm trung bình chung các môn cuối năm học lớp 12 từ 8,0 điểm trở lên đã trúng tuyển vào EIU kỳ tuyển sinh 2019.

Giá trị học bổng: 

 • 10 triệu VNĐ 
 • Học bổng này sẽ được trao cho sinh viên dưới dạng voucher để sử dụng trong việc thanh toán học phí bất cứ thời điểm nào trong quá trình học tại EIU. 
   
Học bổng toàn phần dành cho thí sinh có thành tích học tập tốt trúng tuyển khối ngành kỹ thuật và công nghệ thông tin của EIU năm 2019

Đối tượng nhận: 

 • Học sinh lớp 12 thuộc các trường THPT trên toàn quốc, tốt nghiệp THPT năm 2019;
 • Điểm trung bình chung các môn cuối năm học lớp 12 xếp loại giỏi (8,0) trở lên;
 • Điểm trung bình môn Toán lớp 12 từ 8,0 trở lên;
 • Hạnh kiểm tốt.

Chỉ tiêu: 

 • 60 suất cho khối ngành kỹ thuật và công nghệ thông tin bao gồm các ngành sau:
STT Ngành Khoa
1   Kỹ thuật phần mềm   Công nghệ thông tin
2   Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu   Công nghệ thông tin
3   Kỹ thuật cơ điện tử   Kỹ thuật
4   Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa   Kỹ thuật
5   Kỹ thuật điện   Kỹ thuật

Điều kiện nhận học bổng: 

 • Đăng ký xét tuyển Đại học năm 2019 và trúng tuyển vào Đại học Quốc tế Miền Đông bằng phương thức xét tuyển học bạ, học một trong năm ngành nêu trên.
 • Ký bản cam kết với Trường ĐH Quốc tế Miền Đông không xin chuyển ra khỏi khối ngành kỹ thuật và công nghệ thông tin (tùy vào ngành thí sinh đăng ký); và nỗ lực học tập theo các quy định đào tạo của Trường, đảm bảo điểm trung bình chung tích lũy GPA sau mỗi học kỳ đạt từ 3.2 trở lên và tốt nghiệp đúng lộ trình đào tạo 5 năm (2019-2024) của Trường.
 • Hạnh kiểm tốt, có điểm trung bình chung các môn cuối năm học lớp 12 xếp loại giỏi (8,0) trở lên và điểm trung bình môn toán lớp 12 từ 8 điểm trở lên;
 • Nguyên tắc xét chung là: lấy thí sinh có kết quả điểm trung bình chung các môn cuối năm 12 từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định. Trường hợp các thí sinh có cùng điểm xét tối thiểu, để không vượt chỉ tiêu, Trường sẽ so sánh tiêu chí điểm trung bình cả năm của môn Toán lớp 12 để chọn lựa thí sinh có điểm Toán cao hơn; nếu điểm môn Toán lại bằng nhau, thì tiếp tục so sánh tiêu chí điểm trung bình cả năm môn tiếng Anh lớp 12 để chọn lựa thí sinh có điểm cao hơn. 

Giá trị học bổng: 

 • 122,5 triệu VNĐ/1 suất đào tạo 5 năm học.
 • Học bổng bao gồm học bổng chuyên môn (HB1) trị giá 80 triệu VNĐ và học bổng tiếng Anh (HB2) trị giá 42,5 triệu VNĐ cho khoản học phí 1.000 giờ tiếng Anh với giảng viên bản ngữ tại Trường. Học bổng trên được kéo dài – nhưng phải thỏa các điều kiện duy trì học bổng – đến hết khóa học dài 5 năm, tính từ khi nhập học.
 • Học bổng này sẽ được trao cho sinh viên dưới dạng voucher để sử dụng trong việc thanh toán học phí bất cứ thời điểm nào trong quá trình học tại EIU. 

Các điều kiện duy trì học bổng: 

 • Sinh viên cam kết không xin chuyển ra khỏi khối ngành kỹ thuật hoặc công nghệ thông tin.
 • Trong năm học 1 và năm học 2, SV phải học đủ số tín chỉ theo chương trình đào tạo và lộ trình tiếng Anh do Trường quy định, và phải đạt điểm trung bình chung tích lũy (GPA) sau mỗi học kỳ tối thiểu 3.2/4; nếu học kỳ nào SV không đạt được điều kiện trên thì học bổng bị dừng vào học kỳ tiếp theo ngay sau đó.
 • Sau 2 năm học tại Trường tính từ khi nhập học, SV phải thi đạt tối thiểu chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 6.0. Nếu không đạt yêu cầu này thì học bổng bị dừng từ năm học thứ 3.
 • Kể từ năm học thứ 3, trong mỗi học kỳ nếu SV không học đủ số tín chỉ theo CTĐT của Trường quy định; hoặc không đạt điểm trung bình chung tích lũy tối thiểu 3.2/4; hoặc không có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 6.0 thì học bổng bị dừng từ học kỳ đó.
 • Nếu một SV đã bị dừng học bổng, nhưng sau một học kỳ bất kỳ đạt điểm trung bình chung tích lũy tối thiểu 3.2/4 và nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 6.0 thì đương nhiên được tái cấp học bổng cho học kỳ kế tiếp sau đó. 
   
Học bổng dành cho thí sinh có thành tích thể thao xuất sắc

Đối tượng nhận: 

Thí sinh từ các trường THPT trên cả nước tốt nghiệp THPT năm 2019 đã trúng tuyển vào EIU kỳ tuyển sinh 2019 thuộc các diện sau:

 • Thí sinh là thành viên đội tuyển quốc gia, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ tham gia thi đấu trong các giải quốc tế chính thức, bao gồm: Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Thế vận hội Olympic, Đại hội thể thao Châu Á (ASIAD), Giải vô địch châu Á, Cúp châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á, Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Cúp Đông Nam Á.
 • Thí sinh đoạt huy chương vàng các giải vô địch hạng nhất quốc gia tổ chức một lần trong năm và thí sinh được Ủy ban TDTT có quyết định công nhận là kiện tướng quốc gia.
 • Thí sinh đoạt huy chương bạc, huy chương đồng các giải vô địch hạng nhất quốc gia tổ chức 1 lần trong năm và thí sinh được Ủy ban TDTT có quyết định công nhận là vận động viên cấp 1 quốc gia.
Các đối tượng nêu trên cần có giấy tờ chứng minh hợp lệ.

Giá trị học bổng: 

 • 10 triệu VNĐ 
 • Học bổng này sẽ được trao cho sinh viên dưới dạng voucher để sử dụng trong việc thanh toán học phí bất cứ thời điểm nào trong quá trình học tại EIU. 
   
 
Tất cả thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 trên toàn quốc đều có quyền ứng tuyển vào một trong các học bổng nói trên.