00:00 | 08/01/20185,218 Views

 

Khi đã là sinh viên của Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, trong quá trình học tập tại Trường các bạn sinh viên sẽ có nhiều cơ hội nhận nhiều học bổng có giá trị như Học bổng Khuyến khích học tập, Học bổng Doanh nghiệp...  

Học bổng Khuyến khích học tập 

 

Học bổng Dean’s List

Học bổng Dean's List là học bổng khuyến khích cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và rèn luyện tốt trong suốt quá trình học.

 

Giá trị học bổng:

 • Sinh viên được nhận voucher giảm 50% học phí
 • Mức học phí được giảm chỉ tính trên tất cả các tín chỉ (môn học chuyên ngành) tại bất kỳ học kỳ nào sinh viên muốn hưởng học bổng
 • Một voucher chỉ được sử dụng 01 lần duy nhất

 

 Tiêu chí:

 • SV phải tích lũy đủ mức tín chỉ tối thiểu (12 tín chỉ trong 1 học kỳ, không tính các tín chỉ học cải thiện, môn học xin nhận điểm đặc biệt, môn học không tính tín chỉ tích luỹ)
 • Sinh viên phải đạt điểm trung bình chung tích luỹ (GPA tích luỹ) tối thiểu từ 3.6 đến cận 3.8 (thang điểm 4)
 • SV thực hiện tốt nội quy - quy chế của Trường, của KTX và đóng học phí đúng quy định

 

Học bổng President’s List

Học bổng President's List là học bổng khuyến khích cho các sinh viên có thành tích học tập đặc biệt xuất sắc và rèn luyện tốt trong suốt quá trình học.

 

Giá trị học bổng:

 • Sinh viên được nhận voucher giảm 100% học phí
 • Mức học phí được giảm chỉ tính trên tất cả các tín chỉ (môn học chuyên ngành) tại bất kỳ học kỳ nào sinh viên muốn hưởng học bổng
 • Một voucher chỉ được sử dụng 01 lần duy nhất

 

 Tiêu chí: 

 • SV phải tích lũy đủ mức tín chỉ tối thiểu (12 tín chỉ trong 1 học kỳ, không tính các tín chỉ học cải thiện, môn học xin nhận điểm đặc biệt, môn học không tính tín chỉ tích luỹ)
 • Sinh viên phải đạt điểm trung bình chung tích luỹ (GPA tích luỹ) tối thiểu từ 3.8 đến cận 4.0 (thang điểm 4)
 • SV thực hiện tốt nội quy - quy chế của Trường, của KTX và đóng học phí đúng quy định

 

Học bổng khuyến khích IELTS

Học bổng khuyến khích IELTS là học bổng cấp cho sinh viên có thành tích học ngoại ngữ xuất sắc, thi và đạt chứng chỉ IELTS quốc tế từ 7.5 trở lên.

 

Giá trị học bổng:

 • Sinh viên sẽ được nhận voucher giảm 100% học phí trên tất cả các tín chỉ (môn học chuyên ngành) của một học kỳ mà sinh viên muốn hưởng học bổng
 • Một voucher chỉ được sử dụng 01 lần duy nhất