00:00 | 07/04/20181,138 Views


Bản đồ 
 

 

Hướng dẫn di chuyển đến EIU 

Di chuyển từ các khu vực trong tỉnh Bình Dương
Becamex Tokyu Bus
Biểu đồ giờ
Sơ đồ lộ tuyến

Di chuyển từ các tỉnh/thành phố lân cận
Vui lòng liên hệ hotline của EIU (0918907722 hoặc 0918907733) để được hướng dẫn chi tiết.

Đơn vị/cá nhân có nhu cầu được bố trí xe đưa rước đến tham quan Trường

Vui lòng liên hệ hotline của EIU (0918907722 hoặc 0918907733) để được hướng dẫn chi tiết.