00:00 | 02/03/2019743 Views


Thời gian tuyển sinh:


Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020:

Theo quy định thời gian của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 trong học bạ bậc THPT (dự kiến):

Đợt 1: nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/6/2020 đến hết ngày 12/9/2020.
Thí sinh phải nộp giấy chứng nhận THPT tạm thời, hoặc bằng tốt nghiệp THPT kèm học bạ THPT trước ngày 13/09/2020 để Trường thực hiện xét tuyển.Trường công bố kết quả trúng tuyển vào ngày 16/9/2020.

Đợt 2: nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 14/9/2020 đến hết ngày 19/9/2020, công bố kết quả trúng tuyển ngày 23/9/2020.

Đợt 3: nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 21/9/2020 đến ngày 26/9/2020, công bố kết quả trúng tuyển ngày 30/9/2020.

Trường sẽ tổ chức các đợt xét tuyển tiếp theo nếu còn chỉ tiêu.

Các mốc thời gian nhận hồ sơ và công bố kết quả trúng tuyển nêu trên, có thể được điều chỉnh theo thực tế thời điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020.