00:00 | 01/03/2018530 Views


PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

 

 

MẪU HƯỚNG DẪN ĐIỀN PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (HỌC BẠ)

 

 

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG TUYỂN SINH 2020

 

 

 

LÝ LỊCH SINH VIÊN (Dùng cho SV trúng tuyển vào trường Đại học Quốc tế Miền Đông năm 2020)

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC