00:00 | 01/03/20181,944 Views

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

 Download tại đây

 

MẪU HƯỚNG DẪN ĐIỀN PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 (HỌC BẠ)

 Download tại đây

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CHO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN SỬ DỤNG KẾT QUẢ HỌC TẬP TRONG HỌC BẠ BẬC THPT (DÀNH CHO THÍ SINH CHƯA CÓ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KỲ 2 LỚP 12)

Download tại đây

 

MẪU HƯỚNG DẪN ĐIỀN PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CHO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN SỬ DỤNG KẾT QUẢ HỌC TẬP TRONG HỌC BẠ BẬC THPT (DÀNH CHO THÍ SINH CHƯA CÓ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KỲ 2 LỚP 12)

Download tại đây

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG TUYỂN SINH 2020

Download tại đây

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DÀNH CHO SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI 

Download tại đây

 

LÝ LỊCH SINH VIÊN DÀNH CHO SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI

Download tại đây

 

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

Download tại đây

 

HƯỚNG DẪN ĐIỀN ĐƠN XIN NHẬP HỌC

Download tại đây

 

LÝ LỊCH SINH VIÊN

 Download tại đây